Kopírování u multifunkce Canon i-sensys MF3010

Jak funguje kopírování u multifunkce Canon i-sensys MF3010

Přestože multifunkční tiskárnu nemůžeme z pochopitelných důvodů porovnávat s klasickou velkou kopírkou, jsou i součástí takových zařízení některé pokročilejší funkce, na které jsme zvyklí spíše u větších copycenter.

Běžné kopírování

Kopírka má velmi intuitivní ovládání a tak i technicky méně zdatný člověk, který s ní nepracuje okamžitě ví, jak ji obsluhovat. Stačí prostě zvednout horní kryt skeneru a správně vložit kopírovaný dokument. Na krytu skeneru jsou naznačené šipky, do kterého rohu se má dokument situovat, pokud je menší než standartní rozměr A4. Toto označení zároveň slouží i pro určení horního okraje stránky, pokud používáte skenování do počítače (u kopírování je pochopitelně označení horního okraje nepodstatné). Pak stačí pouze stisknout zelené tlačítko se symbolem kopírování (kosočtverec) a kopie je na světě.

Před samotným okopírováním dokumentu lze provést u Canon MF3010 několik dalších nastavení. V první řadě lze nastavit počet vytištěných kopií a to pomocí tlačítek plus a mínus. Nastavenou hodnotu vidíte na dispeji, kde navíc můžete definovat svoji vlastní hodnotu, která se skrývá pod písmenkem F a zastupuje vaše vlastní, nejčastěji používané množství výtisků.

Pokročilé nastavení

Při kopírování si můžete nastavit další možnosti, které se obvykle nenastavují při každém použití, ale jde spíše o vaše trvalé priority. V první volbě si můžete vybrat, zda je vaší prioritou vyšší rychlost kopírování, nebo větší rozlišení. Pokud tedy potřebuje opravdu kvalitní a reprezentativní výtisky, rozhodně zvolíte menší rychlost a vyšší rozlišení výtisků.

Další možností, které máte při nastavení tiskárny Canon MF3010 je volba sytosti. Jedná se o nastavení toho, jak moc „tmavé“ budou vaše kopie. Můžete si nastavit hodnoty od -4 pro nejsvětleší až po +4 pro nejtmavší kopie.

Další funkcí tohoto šikovného laserového zařízení je zmenšování/zvětšování kopírovaných dokumentů (zvětšování lze z pochopitelných důvodů provádět pouze pokud chcete okopírovat stránku menší než A4). Hodnoty pro změnu velikosti zvládá tiskárna od 50% až po 200%. Zvětšoval lze po kroku stanoveném na 10%, přičemž hodnota -5 znamená zmenšení o 50% a hodnota +9 načí zvětšení o 200 %.

Tiskárna umožňuje také zvýraznění kontrastu kopie (využívá se především u kopírování obrázků).